Mobiele slagpales in Argentina

Die Departement vir voedselveiligheid in Argeninië (SENASA) het aangekondig dat hulle program vir mobiele slagpales suksesvol die eerste fase van die projek geslaag het met 1400 diere wat tussen die einde van 2013 en 2014 geslag is.

Mobiele slagpale in Argentina
SENASA se mobiele slagpale in Argentinië vir kleinboere

Die doel is om dit vir klein- en bestaansboere moontlik te maak om hulle vleisproduksie te verkoop met die nodige sertifisering en vereistes sodat hulle produkte deur besighede in die omgewing se dorpe verkoop kan word sonder enige probleme en/of risiko. Die onderliggende idee van die projek is om kleinboere in te sluit in die formele kommersiële proses van vleisproduksie, iets wat feitlik onmoontlik is in die meer verafgeleë dele en vir boere wie se produksie nie ‘n minimum hoeveelheid bereik nie. Dit is ook bykans onmoontlik vir kleiner boere om aan al die reëls en regulasies te voldoen wat van groter boere vereis word so hierdie alternatief is ideaal.

 

Die slagpales kan gebruik word om beeste, skape, bokke en varke te slag.

Daar word nou gekyk daarna om hierdie program op ‘n nasionale vlak de loods en beskikbaar te maak in meer provinsies waar daar ook die nood is om kleinboere in te sluit en deel te maak van die formele mark.

Al wat hierdie mobiele slagpale nodig het om te funksioneer is ‘n staanplek waar daar geriewe is vir die afvalstowwe om veilig weggegooi te word – iets wat relatief maklik voorsien kan word.

Hierdie is nog ‘n voorbeeld van die Argentynse regering se beleid om dit moontlik te maak vir kleiner boere om te oorleef in ‘n tyd waar die landbou sektor al meer in die rigting beweeg van megabesighede en gekonsentreerde eiendomsbesit.